Odzysk ciepła przez wymienniki

Firma nasza zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem wymienników ciepła wyspecjalizowanych i dobranych indywidualnie dla określonego celu.

Wymienniki naszej produkcji skutecznie odzyskują część energii rozpraszanej w procesie technologicznym oraz ograniczają emisję ciepła w pomieszczeniach produkcyjnych.

Ze względu na złożoną specyfikę i zmienne warunki pracy urządzeń każde urządzenie dobierane jest pod kątem maksymalnego wykorzystania nadmiaru energii cieplnej powstałej w procesie technologicznym.